Kênh tiếp thị công nghiệp đến thị trường Việt Nam

Chào mừng đến với trang web công nghiệp Thái Lan. Cổng vào ngành công nghiệp Thái Lan và các sản phẩm của Thái Lan.


Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) đã chính thức được tìm thấy vào năm 2015. Do đó, Brandex Directory Co., Ltd. đã phát triển quảng cáo truyền thông công nghiệp Thái Lan, mở rộng sang thị trường CLMV

AECgateway.com là một trang web thương mại quốc tế, cung cấp nhiều lợi thế hơn cho các nhà cung cấp và người mua để gặp gỡ nhau. Brandex Directory cung cấp phương tiện in có tên AEC GATEWAY, được xuất bản bằng các ngôn ngữ địa phương được sử dụng ở các nước CLMV. Chúng tôi cũng cung cấp hệ thống dịch tự động cho mẫu đơn đặt hàng để tạo điều Thailand exporter kiện cho các nhà cung cấp địa phương và người mua Thái Lan trong giao tiếp.

Advertising

 CONTACT US
16/25-26 Onnut 74/1, Pravet, Pravet, Bangkok 10250
+662 320 5915
Fax : +662 320 5918
info@aecgateway.com
www.aecgateway.com.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *